Uwolnij fosfor zawarty w glebie

Poznaj moc FosfoPower i zwiększ efektywność nawożenia fosforowymi nawozami mineralnymi.

 

Wypróbuj FosfoPower

FosfoPower

Wypróbuj FosfoPower

FosfoPower

O produkcie FosfoPower

FosfoPower to bakteryjny preparat nawozowy, zawierający wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria), który efektywnie rozpuszcza trudno dostępne formy fosforu z glebowych zasobów organicznych, jak i nieorganicznych.

 

Szczepy bakterii zawarte w FosfoPower wytwarzają m. in. kwasy organiczne oraz enzymy, które uwalniają fosfor ze źródeł niedostępnych dla roślin. Nadwyżki fosforu produkowane w wyniku tych procesów, są przez nie wchłaniane. 

 

FosfoPower stosowany w dawce 100 g/ha pozwala uwolnić i udostępnić roślinom do 45 kg P2O5/ha!

 

FosfoPower:

 • Ogranicza ilość stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
 • Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
 • Poprawia plonowanie roślin uprawnych

innowacyjny produkt rolniczy 2022

Produkt FosfoPower otrzymał nagrodę jury w Plebiscycie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 w kategorii środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i środki wspomagające uprawę roślin

Stosowanie oraz skład

100g FosfoPower uwalnia ilość
odpowiadającą 45KG P2O5

 • fosfopower

  100 g

  fosfopower

 • superfosfat

  45 kg

  P2O5

Kiedy stosujemy?

Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego.

 

Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.

 

Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.

 

 • Stosowanie

  oprysk

 • Ilość preparatu

  100 g/ha

 • Ilość wody

  200-400 l


Skład

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 109 jtk/g

Ważne informacje

W celu uzyskania najwyższej skuteczności preparat należy stosować późnym popołudniem lub wieczorem. Bardzo dobry efekt uzyskujemy stosując preparat, kiedy w powietrzu jest duża wilgotność, np. przed opadami deszczu. Przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza zalecamy wcześniejsze rozpuszczenie produktu w wodzie (1kg/10l wody) i wymieszanie roztworu.

Analiza zasobności fosforu w glebach Polski

 

Ocena dokonana w 2020 roku przez Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" w 216 punktach na terenie całego kraju wykazała średnią zawartość fosforu dostępnego w glebie na poziomie 14,65 mg P2O5/100g gleby.

 

Oznacza to, że ponad 60% gleb w Polsce wykazuje bardzo niską do średniej zawartości fosforu dostępnego

Wpływ FosfoPower na plon suchej masy kukurydzy - IUNG 2022

 

 • Testowany preparat FosfoPower wpływał korzystnie na wzrost roślin w warunkach niskiej zawartości fosforu w glebie.
 • Wyniki badania potwierdziły skuteczność preparatu FosfoPower w warunkach ograniczonego zaopatrzenia roślin w przyswajalny fosfor.
Obiekt Średnia
Fosfor (100% dawka) 90
Fosfor (100% dawka) + FosfoPower 95,6 + 6%
Obiekt Średnia A
Kontrola (Bez nawożenia P) 69,74
FosfoPower (Bez nawożenia P) 75,24 + 8%

Po lewej: Kontrola 100% P

Po prawej: 100% P + FosfoPower

Pobrano próby glebowe na zawartość fosforu przyswajalnego w glebie

 

Ogólne FP = FosfoPower

Bad. Ogólne Kontrola = Kontrola

 

Pomimo bardzo wysokiej zawartości fosforu udało się zwiększyć zawartość gleby w P2O5 o 2,3mg P2O5/100g gleby, co w przeliczeniu daje 86,25 kg/ha P2O5 = 38kg P/ha!

Ocena zawartości P w glebie po zastosowaniu FosfoPower

Nowielice 2022

Pszenica ozima

 

I termin oceny: 05.09.2022

II termin oceny: 09.11.2022

 

Termin stosowania FosfoPower: 21.09 (przedsiewnie)

Ocena zawartości P w glebie FosfoPower

Zawartość fosforu w glebie kg P/ha

I termin 370
II termin 407,5
Różnica + 37,5 kg P/ha

Eurofins Wageningen, Holandia, 2022

Solubilizacja to proces zwiększania rozpuszczalności substancji za pomocą pośredników rozpuszczania, czyli solubilizatorów.

 

Bakterie zawarte w FosfoPower (Phosphorus Solubilizing Bacteria) kumulują się w obrębie ryzosfery. Tam, w wyniku działalności życiowej, mogą wpływać na przemiany fosforu w glebie. Dotyczy to zarówno fosforu organicznego - zachodzi wtedy mineralizacja, jak i mineralnego - zachodzi wtedy solubilizacja.

 

Bakterie PSB wspierają solubilizację wytwarzając w procesach metabolicznych m.in. kwasy organiczne, które rozpuszczają trudno dostępne formy fosforu mineralnego. 

 

Rolą PSB jest również produkcja enzymów - fosfataz kwasowych i fitaz, które wspierają mineralizację. Hydrolizują one organiczną część fosforu zawartego w glebie do form, które są przyswajalne dla roślin.

FosfoPower powoduje wzrost dostępności fosforu w glebie średnio o 40%

 

Dzięki procesowi uwalniania fosforu ze źródeł niedostępnych dla roślin, zwiększa jego pobór o 26-50%.

 

Badania naukowe dowodzą, że FosfoPower stosowany w dawce 100 g/ha pozwala uwolnić i udostępnić roślinom do 45 kg P2O5/ha!

Aplikacja produktu, ZDOO Radostowo 21.09.2022

 

21.09.2022 Termin aplikacji FosfoPower. ZDOO Radostowo.

Ocena skuteczności jesiennego stosowania FosfoPower w uprawie rzepaku ozimego, ZDOO Radostowo 10.01.2023

 

10.01.2023 Ocena skuteczności stosowania FosfoPower w uprawie rzepaku oraz pobranie prób glebowych. ZDOO Radostowo.

Fosfopower Opinie przedstawicieli

“Odnotowałem, że na tych plantacjach, na których zastosowano FosfoPower masa korzeni zbóż była zdecydowanie wyższa niż na polach kontrolnych, co jest bezpośrednim skutkiem stosowania biopreparatu.”

Marek Kowalski

Dawid Lewandowski

przedstawiciel Bio-Lider na Pomorzu, Kujawach, Żuławach i Powiślu

“Wielu rolników miało sceptyczne podejście do preparatu FosfoPower. Zmienili jednak zdanie gdy osobiście zaobserwowali skuteczność działania tego produktu w oziminach.”

Wojciech Radosław

Wojciech Radosław

kierownik sprzedaży Bio-Lider regionów Pomorza Zachodniego i Wielkopolski

“Stosowanie preparatu FosfoPower pozwala na zmniejszenie dawki nawozów mineralnych bez strat w plonowaniu.”

Beata Wojtas

Beata Wojtas

przedstawicielka Bio-Lider w regionie Pomorza Zachodniego i Wielkopolski

“Ostatnie lata i wysokie ceny nawozów mineralnych zachęcają rolników do oszczędnego i rozsądnego planowania nawożenia. Dlatego polecam moim klientom stosowanie produktu FosfoPower, dzięki któremu niewielkim kosztem zwiększa się efektywność nawożenia fosforowego.”

Marlena Mańkowska

Marlena Mańkowska

kierownik Bio-Lider w regionie Warmii i Mazur

“Wiemy, że w pierwszym roku po zastosowaniu mineralnych nawozów fosforowych raptem 20-25% wysianej dawki jest dostępna dla roślin, a w ciągu 3 lat ta wartość dochodzi do ok. 60%. Oznacza to, że aż 40% wysianych nawozów fosforowych ulega uwstecznieniu! Dzięki zastosowaniu biopreparatu FosfoPower zwiększamy efektywność i wykorzystanie fosforu zawartego w glebie, co przy dzisiejszych cenach realnie przyczynia się do zwiększenia oszczędności.”

Lidia Mierzyńska

Lidia Mierzyńska

kierownik Bio-Lider regionu Południowy-Wschód

“Dzięki kwasom i enzymom wytwarzanym przez bakterie PSB FosfoPower to skuteczna odpowiedź na ograniczenia w stosowaniu nawozów mineralnych wynikających z założeń Zielonego Ładu.”

Paweł Domżalski

Paweł Domżalski

kierownik sprzedaży Bio-Lider regionów Pomorza, Kujaw, Żuław i Powiśla

Nasze bioprodukty

Poznaj inne preparaty Bio-Lider, które będą wspierać Twoje rośliny na każdym etapie uprawy - od nawożenia po skuteczne ograniczanie występowania chorób i szkodników!

FAQ

 1. W jakich okresach warto stosować preparat FosfoPower?

  W przypadku upraw ozimych możliwe jest zastosowanie FosfoPower w okresie jesiennym - przedsiewnie, przedwschodowo lub w początkowych okresach wzrostu. Rekomendujemy powtórzenie zabiegu wraz z początkiem okresu wiosennej wegetacji.

   

  W przypadku upraw jarych rekomendujemy zastosowanie zabiegu przedsiewnie, z możliwą ponowną aplikacją np. z zabiegiem herbicydowym w uprawie kukurydzy, buraka cukrowego, warzyw (BBCH 14-16).

 2. Czy przymrozki wpływają na zastosowanie wcześniej preparatu FosfoPower?

  Przymrozki czasowo hamują proces solubilizacji, jednakże nie powodują śmierci bakterii zawartych w FosfoPower.

 3. Jaki jest skład produktu?

  W skład produktu wchodzą bakterie PSB (bakterie solubilizujące fosfor) z rodzajów Bacillus i Pseudomonas o koncentracji nie mniejszej, niż 1x10^9 jtk/g preparatu.

 4. Z jakimi opryskami można łącznie stosować FosfoPower?

  FosfoPower można łącznie stosować z herbicydami, insektycydami, nawozami dolistnymi, RSMem oraz z wybranymi fungicydami. Lista mieszania dostępna jest u agronomów Procam oraz doradców Bio-Lider.

 5. Czy można dodać FosfoPower do RSM?

  Tak, prowadzone przez nas badania wykazały możliwość dodawania FosfoPower do RSM.

 6. Można całkowicie zrezygnować z nawożenia fosforem nawozami mineralnymi?

  FosfoPower to uzupełnienie nawożenia mineralnego.

 7. Przy jakim pH gleby można stosować FosfoPower?

  FosfoPower możemy stosować w szerokim zakresie pH, jednak najlepsze rezultaty uzyskamy przy pH nie niższym, niż 5-5,5.

 1. Czy przy wysokiej wartości fosforu w glebie jest sens stosowania FosfoPower?

  Nasze badania potwierdziły, że FosfoPower wykazuje skuteczność również na glebach o wysokiej oraz bardzo wysokiej zawartości fosforu przyswajalnego, ponadto wpływa na efektywność przyswajania fosforu z konwencjonalnych nawozów fosforowych.

 2. O ile można ograniczyć nawożenie fosforem w pszenicy przez stosowanie FosfoPower?

  Zakładamy, że FosfoPower jest w stanie udostępnić średnio 40-45 kg P2O5/ha.

 3. Można stosować FosfoPower razem z AzotoPower lub DeliaStop?

  Tak, FosfoPower jest kompatybilny ze wszystkimi produktami Bio-Lider.

 4. Ile razy w ciągu sezonu można stosować FosfoPower?

  Rekomendujemy 1-2 zabiegów w trakcie okresu wegetacji, w zależności od uprawy.

 5. Ile fosforu możemy odblokować po zastosowaniu FosfoPower?

  Ta sama odpowiedź jak w punkcie 9. Zakładamy, że FosfoPower jest w stanie udostępnić średnio 40-45 kg P2O5/ha.

 6. Po jakim czasie pojawiają się efekty stosowania FosfoPower?

  Udostępnianie fosforu przez bakterie PSB jest procesem ciągłym. W warunkach optymalnych dla rozwoju bakterii proces ten może rozpocząć się po 72 godzinach i postępować przez następne tygodnie. Aby monitorować efekty, warto zwracać uwagę na pokrój roślin oraz sprawdzać zawartość P2O5 przyswajalnego przez rośliny.

 7. Lepiej stosować FosfoPower na glebę, czy dolistnie w kukurydzy?

  Proces solubilizacji, prowadzony przez bakterie PSB odbywa się w glebie, więc zależy nam, aby wraz z opryskiem jak największa ilość mikroorganizmów trafiła do środowiska glebowego.

 1. W jakich okresach warto stosować preparat FosfoPower?

  W przypadku upraw ozimych możliwe jest zastosowanie FosfoPower w okresie jesiennym - przedsiewnie, przedwschodowo lub w początkowych okresach wzrostu. Rekomendujemy powtórzenie zabiegu wraz z początkiem okresu wiosennej wegetacji.

   

  W przypadku upraw jarych rekomendujemy zastosowanie zabiegu przedsiewnie, z możliwą ponowną aplikacją np. z zabiegiem herbicydowym w uprawie kukurydzy, buraka cukrowego, warzyw (BBCH 14-16).

 2. Czy przymrozki wpływają na zastosowanie wcześniej preparatu FosfoPower?

  Przymrozki czasowo hamują proces solubilizacji, jednakże nie powodują śmierci bakterii zawartych w FosfoPower.

 3. Jaki jest skład produktu?

  W skład produktu wchodzą bakterie PSB (bakterie solubilizujące fosfor) z rodzajów Bacillus i Pseudomonas o koncentracji nie mniejszej, niż 1x10^9 jtk/g preparatu.

 4. Z jakimi opryskami można łącznie stosować FosfoPower?

  FosfoPower można łącznie stosować z herbicydami, insektycydami, nawozami dolistnymi, RSMem oraz z wybranymi fungicydami. Lista mieszania dostępna jest u agronomów Procam oraz doradców Bio-Lider.

 5. Czy można dodać FosfoPower do RSM?

  Tak, prowadzone przez nas badania wykazały możliwość dodawania FosfoPower do RSM.

 6. Można całkowicie zrezygnować z nawożenia fosforem nawozami mineralnymi?

  FosfoPower to uzupełnienie nawożenia mineralnego.

 7. Przy jakim pH gleby można stosować FosfoPower?

  FosfoPower możemy stosować w szerokim zakresie pH, jednak najlepsze rezultaty uzyskamy przy pH nie niższym, niż 5-5,5.

 8. Czy przy wysokiej wartości fosforu w glebie jest sens stosowania FosfoPower?

  Nasze badania potwierdziły, że FosfoPower wykazuje skuteczność również na glebach o wysokiej oraz bardzo wysokiej zawartości fosforu przyswajalnego, ponadto wpływa na efektywność przyswajania fosforu z konwencjonalnych nawozów fosforowych.

 9. O ile można ograniczyć nawożenie fosforem w pszenicy przez stosowanie FosfoPower?

  Zakładamy, że FosfoPower jest w stanie udostępnić średnio 40-45 kg P2O5/ha.

 10. Można stosować FosfoPower razem z AzotoPower lub DeliaStop?

  Tak, FosfoPower jest kompatybilny ze wszystkimi produktami Bio-Lider.

 11. Ile razy w ciągu sezonu można stosować FosfoPower?

  Rekomendujemy 1-2 zabiegów w trakcie okresu wegetacji, w zależności od uprawy.

 12. Ile fosforu możemy odblokować po zastosowaniu FosfoPower?

  Ta sama odpowiedź jak w punkcie 9. Zakładamy, że FosfoPower jest w stanie udostępnić średnio 40-45 kg P2O5/ha.

 13. Po jakim czasie pojawiają się efekty stosowania FosfoPower?

  Udostępnianie fosforu przez bakterie PSB jest procesem ciągłym. W warunkach optymalnych dla rozwoju bakterii proces ten może rozpocząć się po 72 godzinach i postępować przez następne tygodnie. Aby monitorować efekty, warto zwracać uwagę na pokrój roślin oraz sprawdzać zawartość P2O5 przyswajalnego przez rośliny.

 14. Lepiej stosować FosfoPower na glebę, czy dolistnie w kukurydzy?

  Proces solubilizacji, prowadzony przez bakterie PSB odbywa się w glebie, więc zależy nam, aby wraz z opryskiem jak największa ilość mikroorganizmów trafiła do środowiska glebowego.

Wypróbuj

Resetuj filtry

Oddziały PROCAM i punkty dystrybucji blisko Ciebie

 • {{item[0]}}

 • {{item[1]}}, {{item[3]}}, {{item[2]}}

 • tel. {{item[4]}}

Brak lokalizacji w podanych parametrach.
Ładowanie...

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań na stronie. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.